Quảng cáo YouTube 'dội bom' người dùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Quảng cáo YouTube 'dội bom' người dùng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mở video YouTube để nghe nhạc thiền, nhưng vừa thiền được ít phút, đoạn video quảng cáo với âm lượng lớn phát ra khiến Hùng giật mình, phải tắt vội.

Continue reading...
 
Top