Quản lý phí vận chuyển Tiktokshop | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Quản lý phí vận chuyển Tiktokshop

Sau khi tuần trước đưa ra tính năng mới Quản lý phí vận chuyển Tiktokshop, chúng tôi nhận nhiều bạn tư vấn về tính năng này ví dụ như ý của 3 trạng thái đối với phí vận chuyển: Thiệt, Cân bằng và Lãi là gì.


Đây là trạng thái đơn hàng này của bạn. Lãi ý là phí vận chuyển đơn này của bạn còn có lãi, ko thiệt. vì bình thường nếu có đơn nhiều, mà cân nặng thường có chêch lệch nhiều, có thể sẽ diễn ra tình hình bị thiệt vì phí vận chuyển, tính năng này sẽ giúp bạn giám sát tốt phần này, thống kê kỹ phí vận chuyển, đồng thời giúp bạn điều chỉnh kịp thời.Tức là, nếu bạn sử dụng tính năng Quản lý phí vận chuyển Tiktokshop này, bạn có thể kiểm tra phí vận chuyển thực tế và phí vận chuyển do sàn ước tính có cân bằng hay không, tráng tình trạng chênh lệch phí vận chuyển quá nhiều dẫn đến bạn bị thiệt.Bạn đã nắm rõ về nó chưa?
 


Top