Quá trình hoán cải một chiếc xe Bus thành căn hộ nhỏ đầy tiện nghi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Quá trình hoán cải một chiếc xe Bus thành căn hộ nhỏ đầy tiện nghi

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Quá trình hoán cải một chiếc xe Bus thành căn hộ nhỏ đầy tiện nghi của cặp đôi trẻ.

ZQncd3E.jpg

Chiếc xe bus lúc ban đầu
5BFm6Yt.jpeg


0Qv1xjL.jpeg


jJmpXrt.jpeg


6BpCxb5.jpeg


6BpCxb5.jpeg


itAgncF.jpeg


Jpt69Zm.jpeg


0eE1u6Z.jpeg


kaFnrx6.jpeg


zhabjup.jpeg


rB3TE0j.jpeg


WK01zsx.jpeg


rPdfWig.jpeg

PlZ0RBc.jpeg


o3v58lC.jpeg


qNRQkv0.jpeg


P5hpORx.jpeg


nVzcmCk.jpeg


QQn2eBw.jpeg


vqomfLp.jpeg


cUPkM1z.jpeg


bpuBHjR.jpeg


BZIYHMQ.jpeg


cC9q9me.jpeg


aScVhBW.jpeg
 

sjubap

Búa Gỗ
Cái này VN chắc nhiều bác muốn làm tuy nhiên vướng ở phần đăng kiểm. Mà xe không đăng kiểm được thì làm sao mà vác ra đường được.{confuse}
 

dammage

Rìu Chiến
tui cũng thích kiểu này, cảm giác đi phiêu lưu đây đó đúng nghĩa 4 phía là nhà, nhưng mà công việc thì sao đây
 

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Phải mất rất nhiều tiền , nhưng ở Việt Nam khó mà đăng kiểm để ra đường được
Để ở ngoài đường cũng không được đâu bạn, Tại Tp HCM (quận Bình Tân) trước đây có 1 trường hợp ông chủ quán cà phê dùng công tai nơ bỏ để làm các phòng nhỏ trang trí như phòng ở trên đất liền nhưng cũng bị Trật tự đô thị địa phương xuống lập biên bản bắt tháo dỡ vì chưa xin phép xây dựng. Nhìn biết thôi chư không thể làm được ở VN khi chưa có quy định chi tiết của Nhà nước.
 


Top