Phần mềm khác - PROMT Professional v20 Full - Ứng dụng dịch thuật, dịch tài liệu chất lượng cao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác PROMT Professional v20 Full - Ứng dụng dịch thuật, dịch tài liệu chất lượng cao

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
PROMT Professional là chương trình phần mềm dịch thuật mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng có được bản dịch chất lượng cao của tài liệu, trang web, v.v. Phần mềm này cung cấp chức năng tuyệt vời để dịch toàn bộ tài liệu, câu, cụm từ và từ. PROMT Professional là một dịch giả đa năng được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động chuyên nghiệp, khoa học và giáo dục. Với PROMT bạn không phải lãng phí thời gian để tìm từ đúng trong từ điển, nó cho phép bạn tải toàn bộ văn bản, nhận bản dịch trơn tru và thông tin đầy đủ hơn về từ, cụm từ, v.v.

test-promt.jpg

PROMT Professional là một trong những phần mềm dịch thuật tốt nhất, nó cung cấp các tính năng hoàn chỉnh và toàn diện. Nó cung cấp dễ dàng dịch các tập tin batch, cho phép bạn chuyển đổi (dịch) tất cả các tập tin trong một thư mục duy nhất mà không cần phải mở từng tập tin. Ngoài ra, chương trình còn tích hợp trình kiểm tra ngôn ngữ tự động để đảm bảo tài liệu của bạn chính xác trước khi dịch được thực hiện.

Các tính năng chính:
 • Tính năng nâng cao dành cho người dịch chuyên gia
 • Bản dịch hàng loạt tài liệu (Nhiều tệp)
 • Lý tưởng với tài liệu có khối lượng lớn
 • Đặt các công cụ tùy chỉnh chuyên nghiệp
 • Dịch trang web trong IE và Mozilla Firefox
 • Hỗ trợ Word, RTF, HTML, TXT, PDF, TXT, v.v.
 • Dịch tài liệu sang các định dạng khác nhau
 • Dịch văn bản, email và các tài liệu khác
 • Bản dịch của bất kỳ loại tài liệu nào
 • Từ điển phổ quát (tra cứu từng từ)
 • Và nhiều hơn nữa.
Có gì mới trong PROMT Professional 20 :
 • English to Russian improvements
 • Powerful complex syntactic constructions
 • Other bug fixes and improvements.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
25+ Nhưng thực ra chỉ có 24
Ngôn ngữ được hỗ trợ:

Arabic​
Bulgarian​
Chinese*​
Dutch​
English​
Farsi​
Finnish​
French​
German​
Hebrew​
Hindi​
Hungarian​
Italian​
Japanese​
Kazakh​
Korean​
Latvian​
Polish​
Portuguese​
Russian​
Spanish​
Turkish​
Ukrainian​
Uzbek​
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Có thêm 1 số phần mềm dịch thuật nâng cao chuyên ngành kiểu như thế này, mình đã share 1 số lên diễn đàn, các bạn có thể vào topic bên dưới, rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + F và search với từ khóa dịch thuật là sẽ ra một số phần mềm kiểu như vậy.
 

Dilefama

Gà con
PROMT Professional là chương trình phần mềm dịch thuật mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng có được bản dịch chất lượng cao của tài liệu, trang web, v.v. Phần mềm này cung cấp chức năng tuyệt vời để dịch toàn bộ tài liệu, câu, cụm từ và từ. PROMT Professional là một dịch giả đa năng được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động chuyên nghiệp, khoa học và giáo dục. Với PROMT bạn không phải lãng phí thời gian để tìm từ đúng trong từ điển, nó cho phép bạn tải toàn bộ văn bản, nhận bản dịch trơn tru và thông tin đầy đủ hơn về từ, cụm từ, v.v.

test-promt.jpg

PROMT Professional ist eine der besten Übersetzungssoftware, sie bietet vollständige und umfassende Funktionen. Es bietet eine einfache Übersetzung von Stapeldateien, sodass Sie alle Dateien in einem einzigen Ordner konvertieren (übersetzen) können, ohne jede Datei öffnen zu müssen. Darüber hinaus integriert das Programm auch eine automatische Sprachprüfung, um sicherzustellen, dass Ihre Dokumente korrekt sind, bevor die Übersetzung durchgeführt wird.

Hauptfunktion:
 • Erweiterte Funktionen für erfahrene Übersetzer
 • Stapelübersetzung von Dokumenten (mehrere Dateien)
 • Ideal für hochvolumige Dokumente
 • Satz professioneller benutzerdefinierter Tools
 • Übersetzen Sie Webseiten in IE und Mozilla Firefox
 • Unterstützt Word, RTF, HTML, TXT, PDF, TXT usw
 • Übersetzen Sie Dokumente in verschiedene Formate
 • Übersetzen Sie Texte, E-Mails und andere Dokumente
 • Übersetzungen jeglicher Art von Dokumenten
 • Universalwörterbuch (Wort für Wort nachschlagen)
 • Und mehr.
Was ist neu in PROMT Professional 20 :
 • Verbesserungen vom Englischen ins Russische
 • Leistungsstarke komplexe syntaktische Konstruktionen
 • Weitere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
Link zur Homepage:Wir teilen den Copyright-Software-Link nicht direkt im Forum, Sie können das Produkt direkt kaufen, wenn Sie nicht genug Geld haben, empfehlen wir Ihnen, den Produkt-Download hierher umzuleiten.

*** Versteckter Text: Kann nicht zitiert werden. ***


Oder:

*** Versteckter Text: Kann nicht zitiert werden. ***


Vielen Dank und viel Glück für Sie!


Diese Software wurde von @phj4nhpr09xx von Vn-Z.vn getestet
:verrückt:
 


Top