PrivateWin10 v0.85 Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PrivateWin10 v0.85 Portable

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
PrivateWin10.thumb.png.d6e005e920032bddc6c5e3f1001aa37e.png


PrivateWin10 –là một công cụ Bảo mật nâng cao dành cho windows, nó cung cấp giao diện người dùng đơn giản và toàn diện để điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư, cũng như các tùy chọn để chặn quyền truy cập của hệ thống vào tệp và khóa đăng ký để thực thi quyền riêng tư bất cứ khi nào Windows không cung cấp cài đặt thỏa mãn cho điều đó.

Để giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư với phần mềm khác, công cụ này bao gồm một giao diện tường lửa tùy chỉnh mạnh mẽ cho các cửa sổ được tích hợp sẵn tường lửa.

What New :

[0.85] - 2021-09-13​

Changed​

  • presets now always clean up firewall rules
  • fixed when in rule restoration mode new unsolicited rules are deleted instead of disabled
    -- no notification is shown as no user action is to be taken

Fixed​

  • fixed auto undo issue
  • fixed potential crash when loading fw presets
  • fixed compatybility issue with windows insider 21H2

Title Release: PrivateWin10.v0.85
Developer: Home Page
License: FreeWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top