Preview Pane chỉ xem đc file hình ảnh không xem được file doc, txt, pdf... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Preview Pane chỉ xem đc file hình ảnh không xem được file doc, txt, pdf...

lephi10

Rìu Sắt
Preview Pane của mình bị lỗi không biết khắc phục như nào. Mong cao nhân nào chỉ cách fix hộ. Thử gỡ sạch cài lại các phần mềm tương ứng vẫn ko đc. Chỉ xem đc file hình, ngay cả file txt cũng ko xem đc luôn

1.PNG
 
Top