Chia sẻ - Powerful Cleaner Pro v.9.0.1 (Full Paid) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Powerful Cleaner Pro v.9.0.1 (Full Paid)

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
spZ_oUji89wZczbEMO0fMjiZUwZAeUKprx6Ba1R9KJxa57syQbY6DN3ZjwcUSMLS1A8W=w240-h480-rw


Trình dọn dẹp đẹp và mạnh mẽ nhất dành cho Android! Bao gồm bộ dọn dẹp bộ nhớ, bộ tăng cường ram. Bạn có thể theo dõi dung lượng lưu trữ và ram sử dụng cùng một lúc. Trình dọn dẹp mạnh mẽ cung cấp nhiều loại công cụ. bao gồm: tăng một lần nhấn, tiện ích ram, tiện ích cpu, tiện ích pin, cửa sổ nổi trên màn hình, cửa sổ nổi trên thanh trạng thái, báo động quá nhiệt. Bạn có thể theo dõi thông tin ram, cpu và pin rất tiện lợi. Các tính năng chi tiết bao gồm:

RnOIsuJfLGgjVjT0xHHcA3UpCEXwCN18sbvR-wjHAGrZGuoWg3MA8S78Y8txAAjvUUMQ=w2560-h1440-rw


Storage Cleaner
Clean the junk and save your storage, including: system cache, apps cache, useless apk, residual files, ad cache.

RAM Booster
Clean the ram and boost your phone, and you can set the ignore list based on your own personal needs.

One Tap Boost
You can create the『One Tap Boost』shortcut, boost ram very convenient.

Temperature Over Heat Alarm
Powerful cleaner will trigger an alarm when cpu's or battery's temperature is over heat, you can choose open or close the over heat alarm as your like.
Floating Window
Floating window show the cpu temperature, battery temperature, ram usage real time, including: status bar floating window and desktop floating window.

Widget
Support ram widget, cpu widget and battery widget.

Multi-Theme
Powerful cleaner is very beautiful and support multi-theme switching, you can choose the theme you like.

If you buy powerful cleaner, you will have storage cleaner, ram booster at the same time!

jRjavWaRCZQSQFhxLsSC2rOckuLyz4yZ78kWOxptzRrJBIvWBjV53U98VQ4rWj71LEw=w2560-h1440-rw


kyKZSGa-kJa6-dKKUO0uth6ynOoq5-Kzz-tRl-9xNopz1AoakZOlzfHfeG3b3DWXcAQ=w2560-h1440-rw


hy0ZxmAXwsL4dyoM5juHuzjYreQ-tCRsLHfn_3TewmJXm3oE9vsjeu6cYrpSmRrYW88=w2560-h1440-rw


z-GMq5Nx8-uanAddMrJljHRM1UG6Qs7Z-h4NGhHjdCnruyDMGaiiZgzKbdQgBDiuUvM=w2560-h1440-rw


hngfGc63AR4Pc1-0f9i0iHPIs8S-rzRwRNjG3iNJ2ukcsyhpDZfL9kSo3EdyWqCC4g=w2560-h1440-rwWhat New:
The completely new design for version 9.0.

Requires Android
4.4 and up

Home Page:P6eRbc.png


 
Sửa lần cuối:

newluck2009

Rìu Chiến Chấm
spZ_oUji89wZczbEMO0fMjiZUwZAeUKprx6Ba1R9KJxa57syQbY6DN3ZjwcUSMLS1A8W=w240-h480-rw


Trình dọn dẹp đẹp và mạnh mẽ nhất dành cho Android! Bao gồm bộ dọn dẹp bộ nhớ, bộ tăng cường ram. Bạn có thể theo dõi dung lượng lưu trữ và ram sử dụng cùng một lúc. Trình dọn dẹp mạnh mẽ cung cấp nhiều loại công cụ. bao gồm: tăng một lần nhấn, tiện ích ram, tiện ích cpu, tiện ích pin, cửa sổ nổi trên màn hình, cửa sổ nổi trên thanh trạng thái, báo động quá nhiệt. Bạn có thể theo dõi thông tin ram, cpu và pin rất tiện lợi. Các tính năng chi tiết bao gồm:

RnOIsuJfLGgjVjT0xHHcA3UpCEXwCN18sbvR-wjHAGrZGuoWg3MA8S78Y8txAAjvUUMQ=w2560-h1440-rw


Storage Cleaner
Clean the junk and save your storage, including: system cache, apps cache, useless apk, residual files, ad cache.

RAM Booster
Clean the ram and boost your phone, and you can set the ignore list based on your own personal needs.

One Tap Boost
You can create the『One Tap Boost』shortcut, boost ram very convenient.

Temperature Over Heat Alarm
Powerful cleaner will trigger an alarm when cpu's or battery's temperature is over heat, you can choose open or close the over heat alarm as your like.
Floating Window
Floating window show the cpu temperature, battery temperature, ram usage real time, including: status bar floating window and desktop floating window.

Widget
Support ram widget, cpu widget and battery widget.

Multi-Theme
Powerful cleaner is very beautiful and support multi-theme switching, you can choose the theme you like.

If you buy powerful cleaner, you will have storage cleaner, ram booster at the same time!

jRjavWaRCZQSQFhxLsSC2rOckuLyz4yZ78kWOxptzRrJBIvWBjV53U98VQ4rWj71LEw=w2560-h1440-rw


kyKZSGa-kJa6-dKKUO0uth6ynOoq5-Kzz-tRl-9xNopz1AoakZOlzfHfeG3b3DWXcAQ=w2560-h1440-rw


hy0ZxmAXwsL4dyoM5juHuzjYreQ-tCRsLHfn_3TewmJXm3oE9vsjeu6cYrpSmRrYW88=w2560-h1440-rw


z-GMq5Nx8-uanAddMrJljHRM1UG6Qs7Z-h4NGhHjdCnruyDMGaiiZgzKbdQgBDiuUvM=w2560-h1440-rw


hngfGc63AR4Pc1-0f9i0iHPIs8S-rzRwRNjG3iNJ2ukcsyhpDZfL9kSo3EdyWqCC4g=w2560-h1440-rwWhat New:
The completely new design for version 9.0.

Requires Android
4.4 and up

Home Page:P6eRbc.png


*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ những phần mềm tuyệt vời
 


Top