Phun trào núi lửa góp phần xóa sổ 95% sự sống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phun trào núi lửa góp phần xóa sổ 95% sự sống

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các vụ phun trào núi lửa ở khu vực Siberia ngày nay đi kèm lượng khí methane lớn từ đáy biển, dẫn tới một trong những sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trên Trái Đất.

Continue reading...
 


Top