Video KHCN - Phiên bản truyện tranh về cách người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim tự tháp vĩ đại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Video KHCN Phiên bản truyện tranh về cách người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim tự tháp vĩ đại

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng Kim tự tháp vĩ đại như thế nào
Đây có phải là có thể được xây dựng hàng ngàn năm trước trong thời đại tiền máy?
Người Ai Cập cổ đại rất tiến bộ so với nơi mà nền văn minh tìm thấy ở phần còn lại của thế giới trong thời kỳ đó đã có sự đầu cơ, chủ yếu, hoặc ít nhất, tôi nghĩ, theo một cách giả nghiêm trọng, có lẽ họ đã nhận được sự giúp đỡ từ không gian bên ngoài. Những ý tưởng này dường như là cơ sở hoàn hảo cho một bộ phim ngắn giải trí.Nguồn
https: //www. solent.ac. uk/news/school-of-media-arts-and-technology/2016/the-ancient-egyptians-how-did-they-build-that
 


Bài Viết Mới

Top