Phát sóng miễn phí chung kết Euro 2024 trên ứng dụng TV360 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phát sóng miễn phí chung kết Euro 2024 trên ứng dụng TV360

anhtuan1967

Rìu Chiến Bạc
Tôi lấy tài khoản TV360 dùng cho TV LG thì thấy quảng cáo TV LG cũng có 2 tháng VIP. Vậy đây là chương trình khuyến mãi, quảng cáo của TV 360. Không biết thời gian khuyến mãi này kéo dài không?
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Tôi lấy tài khoản TV360 dùng cho TV LG thì thấy quảng cáo TV LG cũng có 2 tháng VIP. Vậy đây là chương trình khuyến mãi, quảng cáo của TV 360. Không biết thời gian khuyến mãi này kéo dài không?
Thường các model TV hay có các chương trình khuyến mại kèm theo, bác lên dienmayxanh xem các model TV sẽ rõ, và thường là chúng có thời hạn á.
 

hptrungduc

Rìu Sắt Đôi
Thường các model TV hay có các chương trình khuyến mại kèm theo, bác lên dienmayxanh xem các model TV sẽ rõ, và thường là chúng có thời hạn á.
Vẫn là câu chuyện bên em có bán bia, anh làm thêm tý lạc chứ? {big_smile}
 


Top