Phát minh đồng hồ thiên văn của Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát minh đồng hồ thiên văn của Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đồng hồ thiên văn được phát minh thời nhà Tống, trên nguyên lý biến cơ chế truyền động của bánh răng, cần đẩy, thành chuyển động, giúp quan sát thời gian.

Continue reading...
 


Top