Phát hiện protein kháng virus của tế bào gốc thực vật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện protein kháng virus của tế bào gốc thực vật

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Việc nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học và Công nghệ tìm ra cơ chế mang lại tiềm năng ứng dụng trong nhân giống cây kháng bệnh cao.

Continue reading...
 


Top