Phát hiện mảng kiến tạo cổ đại bên dưới Canada | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện mảng kiến tạo cổ đại bên dưới Canada

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học ở Đại học Houston xác định tàn tích mảng kiến tạo biến mất cách đây 40 triệu năm, hiện nằm ở độ sâu hàng trăm kilomet bên dưới vùng Yukon.

Continue reading...
 


Top