Phát hiện loài cá đuối mới trong thủy cung Nhật Bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện loài cá đuối mới trong thủy cung Nhật Bản

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cặp cá đuối sống hơn 20 năm trong môi trường nuôi nhốt ở Thủy cung Kagoshima gần đây đã được xác định thuộc một loài hoàn toàn mới.

Continue reading...
 


Top