Phát hiện hóa thạch cá cóc lâu đời nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện hóa thạch cá cóc lâu đời nhất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà cổ sinh vật học tìm thấy bộ xương 244 triệu năm tuổi của một loài cá cóc săn mồi chưa được biết đến ở tây nam Trung Quốc.

Continue reading...
 


Top