Phát hiện hóa thạch 6 loài cá mập cổ đại trong hang động | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện hóa thạch 6 loài cá mập cổ đại trong hang động

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ xương hóa thạch của nhiều loài cá mập chưa được biết nằm rải rác trên trần và thành hang Mammoth trong vườn quốc gia ở Kentucky.

Continue reading...
 


Top