Phát hiện hố đen quay nhanh nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện hố đen quay nhanh nhất

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng
Không biết chừng nào con người mới có thể đo được độ sâu của hố đen vậy ta??????
 

Pham Cong

Rìu Sắt Đôi
Tôi nghĩ là nó không có độ sâu, có lẽ là cánh cổng để đi vào 1 ngân hà khác
 
Top