Phát hiện bóng da 3.000 năm tuổi trong mộ cổ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện bóng da 3.000 năm tuổi trong mộ cổ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một nhóm nhà khảo cổ quốc tế tìm thấy 3 quả bóng da lâu đời trong những ngôi mộ ở nghĩa trang tiền sử Dương Hải gần thành phố Turfan.

Continue reading...
 


Top