Phát hiện 900 ngôi mộ cổ gần Đại Vận Hà | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện 900 ngôi mộ cổ gần Đại Vận Hà

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những ngôi mộ nằm rải rác ven hệ thống kênh đào cổ đại dài nhất thế giới có hình dáng, kích thước, niên đại đa dạng, phần lớn thuộc nhà Minh và nhà Thanh.

Continue reading...
 


Top