Yêu cầu Phần mềm - Phần mềm ghi chú thông tin của ảnh? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Yêu cầu Phần mềm Phần mềm ghi chú thông tin của ảnh?

Mechzzz

Búa Đá

Mechzzz

Búa Đá
Thử cách này nha ông:
Tìm portable app Fastone Capture mà xài bác ạ.
Có batch file open, edit, copy, save.
Gọn nhẹ, dễ sử dụng
Mã:
https://www.faststonesoft.net/DN/FSCapture94.zip
Cảm ơn 2 bác. Mình dùng Fastone Image Viewer cũng lâu rồi mà không để ý tính năng add comment.
 


Top