Desktop & Văn phòng - PDF-XChange Editor Plus 9.0.351.0 Full/Portable - Trình đọc và chỉnh sửa file PDF | Page 22 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng PDF-XChange Editor Plus 9.0.351.0 Full/Portable - Trình đọc và chỉnh sửa file PDF

tuanzozot

Gà con
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cám ơn bạn
 

pandacumeo

Gà con
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn chủ thớt nhiều lắm nha.
 

LouisV

Búa Gỗ
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cám ơn bác.
 

UltraISO

Búa Gỗ
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
 

kentsfield

Gà con
cảm ơn bạn đã chia sẻ
 

meorua

Búa Gỗ
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn bạn nhiều!
 

noname456

Búa Gỗ
PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Phần mềm chỉnh sửa biên tập PDF

PDF-XChange Editor Plus là phần mềm mới nhất mà bạn có thể sử dụng để xem, chỉnh sửa và chuyển đổi tập tin PDF. Chương trình này thực sự là một ứng dụng PDF All In One nhỏ gọn, là giải pháp đơn giản và hữu hiệu để xử lý tài liệu PDF .

Chỉ cần tải về phần mềm PDF-XChange Editor Plus này, sau đó bạn sẽ nhận được rất nhiều chức năng để đáp ứng mọi nhu cầu của các tập tin PDF mà bạn có.
pdf-xchange-editor-plus.png


Với PDF-XChange Editor Plus mạnh mẽ bạn có thể làm về bất cứ điều gì với các file PDF như thêm văn bản, thêm hình ảnh, xóa trang, chỉnh sửa từ ngữ, thay đổi font chữ, thêm hoặc loại bỏ các header và footer, cũng như nhiều chức năng đặc biệt khác.

Tính năng chính của PDF-XChange Editor Plus
 • Tạo và chỉnh sửa tập tin PDF
 • Chuyển đổi PDF sang MS Office
 • Giảm kích thước tập tin PDF bằng cách nén hình ảnh / downsampling & nhúng / Fonts unembed, Tối ưu hóa PDF
 • Nâng cao PDF Bookmark tạo và quản lý
 • Direct Content Editing (Paths & Images)
 • Kết hợp các file PDF mở / đóng pdf
 • Nhập khẩu trực tiếp từ XPS và các định dạng khác hỗ trợ
 • Hỗ trợ Header & Footer
 • Bates đánh số
 • xóa trang
 • Di chuyển Trang – By Kéo và thả trong Thumbnails View.
 • Chèn / trang nhập khẩu (từ các tập tin PDF sẵn có)
 • Cắt trang / tập tin PDF
 • Tắt hoặc Thêm chú thích, bình luận
 • Tạo tài liệu PDF từ các tài liệu văn bản khác
 • Chuyển đổi 15 định dạng ảnh sang PDF
 • Mở rộng Digital Signature
 • Cải thiện trình duyệt Plug-ins để giảm vấn đề tương thích
 • Và nhiều hơn nữa…
 • Sửa lỗi nội dung biến mất sau một thời gian sau khi sửa đổi nội dung.
 • Khắc phục sự cố với giải mã hình ảnh JPX 2- và 4 bpp.
 • Khắc phục sự cố với sao chép liên kết / dấu trang bằng hành động GoTo.
 • Sửa lỗi đăng ký Shell Extension trong quá trình cập nhật sản phẩm trong một số trường hợp nhất định.
 • Khắc phục sự cố với nội dung biến mất trên một số bảng trong chế độ xem tài liệu (sự cố màn hình màu xám).
 • Khắc phục sự cố hiếm gặp khi chuyển sang bộ chia ngăn trong chế độ xem tài liệu (người dùng somtimes có thể đã không thể giảm chiều rộng / chiều cao của bảng điều khiển bên).
 • Khắc phục sự cố với các ô Kéo và thả xung quanh Chế độ xem trang khi chế độ chia / bảng tính được bật – gần như không thể bỏ bất kỳ ô nào xung quanh bảng tính.
 • Khắc phục sự cố nhỏ khi vẽ chế độ xem PanZoom khi không có tài liệu nào được mở (có thể có các vật phẩm trực quan nhỏ).
 • Khắc phục sự cố với menu R-Click cho các nhận xét đã chọn (có mâu thuẫn với “Chọn hình ảnh / Văn bản” cho công cụ Hand).
 • Khắc phục sự cố với trạng thái chính xác của lệnh Xóa bên trong ngăn Nhận xét khi nó đã chọn (các) nhận xét bị khóa.
 • Sửa lỗi cập nhật từ điển chính tả.
 • Sửa lỗi trong phần mở rộng trình biên tập trình biên tập có thể làm sập Windows Explorer trong một số trường hợp hiếm gặp.
 • Full Change Log

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.352.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


DOWNLOAD PHIÊN BẢN CŨ HƠN

Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v9.0.351.0)

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.343.0)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Download PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.339)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***


PDF-XChange Editor Plus Full + Portable (v8.0.338)
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cám ơn chủ thớt nha
 
Top