Desktop & Văn phòng - PDF Pro 10.10.16 Full + Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

hhax79

Rìu Vàng Đôi

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

jun79

Búa Gỗ

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Chuẩn chuẩn. Cái này hữu ích nè đang cần :) thanks Pro
 

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Thanks bạn.
 

bignose

Gà con

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
xin link ad ơi
 

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thanks
 

sonnv20981

Gà con

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 

Giới thiệu PDF Pro

PDF Pro 10 là phần mềm thay thế dễ sử dụng cho Adobe Acrobat, cho phép bạn xem, tạo, chỉnh sửa, bảo mật, sửa đổi hoặc cộng tác trên tài liệu PDF. Giao diện trực quan của PDF Pro giúp bạn dễ dàng tận dụng toàn bộ tính linh hoạt của bất kỳ tệp Định dạng tài liệu di động nào!

Phần mềm bao gồm các tính năng nâng cao cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác, chuyển đổi PDF sang Word và chia sẻ tất cả các tài liệu của bạn một cách an toàn hơn.

PDF Pro Được trang bị đầy đủ các tính năng, hãy sử dụng giao diện trực quan của PDF Pro 10 để nắm bắt tất cả tính linh hoạt và sức mạnh của PDF. PDF Pro 10 Download hoàn toàn mới sẽ cách mạng hóa cách bạn làm việc với các tệp PDF. Việc tạo và chỉnh sửa tệp PDF trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép bạn phân phối thông tin liên lạc có tác động cao và hấp dẫn. Các công cụ cộng tác được tinh chỉnh của nó sẽ hợp lý hóa quy trình xem xét tài liệu và giúp bạn thu thập phản hồi một cách hiệu quả.

Tất nhiên, PDF Pro 10 chứa tất cả các chức năng PDF phổ biến nhất mà bạn thường xuyên cần đến

– Tạo tệp PDF trực tiếp từ thanh công cụ của tất cả các ứng dụng MS Office yêu thích của bạn như Word, Excel, PowerPoint và Outlook.

– Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in bằng một cú nhấp chuột

– Thêm, xóa và chỉnh sửa văn bản và đồ họa trong tất cả các tệp PDF của bạn

– Áp dụng mật khẩu để ngăn người xem không mong muốn và quyền hạn chế các chức năng như chỉnh sửa và in ấn

– Điều chỉnh kích thước tệp PDF của bạn để dễ dàng phân phối email

Tất cả các tài liệu PDF được tạo bằng PDF Pro Full sẽ là 100% tiêu chuẩn công nghiệp. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ mở bằng mọi trình xem PDF và trên mọi hệ điều hành.

Tính năng của PDF Pro Full

Tạo, chỉnh sửa và xem lại tệp PDF với PDF Pro 10 hoàn toàn mới

– Tạo PDF

– Chỉnh sửa PDF

– PDF an toàn

– Xem lại PDF

– Xuất sang Word

Tạo & Chuyển đổi

– Tạo PDF từ Word, Excel, PowerPoint

– Chuyển đổi / Xuất PDF sang Word

– Tạo PDF từ bất kỳ ứng dụng nào được in

– Luôn luôn 100% tệp PDF tiêu chuẩn công nghiệp

Chỉnh sửa & Bảo mật

– Sửa đổi hình ảnh: Chèn, xóa, di chuyển, thay đổi kích thước và xoay đồ họa

– Chỉnh sửa văn bản: Sửa lỗi chính tả, thay đổi cỡ chữ, kiểu và màu sắc

– Nâng cao: Thêm hình mờ, siêu liên kết, tệp đính kèm, v.v.

– Bảo vệ nội dung của bạn: Áp dụng mật khẩu và hạn chế

Đọc bài đánh giá

– Mở và cuộn bất kỳ tệp PDF, sách điện tử hoặc bản trình bày nào

– Thu phóng và xoay các trang trong tệp PDF của bạn để xem tối ưu

– Đánh dấu, sử dụng ghi chú dán và tem

– Đính kèm bất kỳ tệp hỗ trợ nào vào PDF của bạn

Xem thêm PDF-XChange Editor Plus 9.0.352.0 Full + Portable

Download PDF Pro 10.10.16 Full + Portable

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 
Top