Desktop & Văn phòng - Passper for Excel 3.7.0.4 Full - Khôi phục mật khẩu tài liệu Excel | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Desktop & Văn phòng Passper for Excel 3.7.0.4 Full - Khôi phục mật khẩu tài liệu Excel

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Passper for Excel là một chương trình khôi phục mật khẩu mở Excel và bảo vệ bảng tính remove / workbook mà không ảnh hưởng đến dữ liệu gốc. Passper for Excel đã được áp dụng công nghệ công nghệ cao và cung cấp nhiều loại phương thức khôi phục để phá mật khẩu Excel ở tốc độ tối đa với tốc độ khôi phục cao nhất. Sau khi xóa giới hạn mật khẩu trên sổ làm việc hoặc bảng tính, bạn có thể dễ dàng mở, đọc, chỉnh sửa hoặc in các tệp này mà không bị hạn chế.

passper-for-excel-recover-passwords.jpg

Các tính năng của Passper for Excel​


  • Khôi phục mật khẩu dựa trên từ điển tích hợp hoặc từ điển tự nhập.
  • Tùy chỉnh cài đặt ký tự và kết hợp các ký tự bạn chọn ngẫu nhiên để tìm mật khẩu của mình.
  • Tùy chỉnh độ dài mật khẩu hoặc các cài đặt khác để cải thiện cao tốc độ khôi phục nếu bạn nhớ một số thông tin mật khẩu.
  • Tìm kiếm mọi kết hợp mật khẩu để tìm mật khẩu Excel.
  • Hỗ trợ 9 ngôn ngữ bao gồm tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc truyền thống, tiếng Trung giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý và tiếng Hà Lan.
  • Hỗ trợ nhiều định dạng hơn của các tệp Excel, bao gồm xlsm, xltm, xltx, xlt, xla, xlam, v.v.
Download Passper for Excel 3.7.0.4 Full - Khôi phục mật khẩu tài liệu Excel:


Nếu link die báo mình fix lại nhanh nhất!
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Loại này với .xlsx có hiệu quả không bạn? Nó có xóa trắng được password giống Rixler làm với office 2003 không?

Phiên bản cũ sẽ hiệu quả hơn là phiên bản mới Office bạn ạ :)
 
Top