Thảo luận - Outlook 2016 không hiển thị icon "Reply, Forward.." - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Outlook 2016 không hiển thị icon "Reply, Forward.."

desperadovn

Búa Gỗ Đôi


Các bạn có đang dùng Outlook 2016 không.
Các bạn có để ý đến những icon như trong hình. Mỗi khi bạn nhận mail và bấm nút Reply/Forward thì icon sẽ hiển thị để cho bạn biết là mail đó đã được trả lời hoặc Forward ...

Vấn đề như hình trên. Sau khi trả lời thì icon Reply/Forward hiển thị cho đến khi người nhận đọc mail và icon Reply/Forward từ người trả lời sẽ biến mất.
Mình cài Office 2013 thì Outlook 2013 không bị vấn đề trên.

Một vấn đề đối với Outlook 2016 là nó tự đọc mail. Sau khi update Send-Receive mail được tải về được hơn 1 phút thì Outlook 2016 tự động đánh dấu là đã đọc.
Mình cài lại Office 2013 thì ko bị vấn đề mail được đánh đã đọc.

Có ace nào gặp vấn đề này và đã xử lý triệt để ko?
 
Top