Ong bắp cày xây tổ gây nguy hiểm cho máy bay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ong bắp cày xây tổ gây nguy hiểm cho máy bay

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu phát hiện ong bắp cày lỗ khóa xây tổ trong thiết bị trên trên máy bay, có thể khiến phi công đọc sai tốc độ, dễ gây ra tai nạn.

Continue reading...
 
Top