Chia sẻ - OfficeSuite Premium v.6.92.47148.0 (x64) Portable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ OfficeSuite Premium v.6.92.47148.0 (x64) Portable

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
Pt7CAWeUhAGPi8MnPp3CakHMa9Sv8piX.png


MGQVcAH.png


Cung Cấp – là phổ biến nhất và phổ biến nhất văn bản, dựa phần mềm để làm việc với văn bản. Phần mềm này là hoàn toàn coi như một công cụ hành chính. Trước các bạn là phần mềm cũng được biết đến như một văn bản mạnh mẽ biên tập. Khi bạn nói chuyện với thư ký biên tập văn bản, anh đang chắc chắn nhắc nhở của Microsoft là sản phẩm mạnh mẽ, nhưng Hóa bộ cũng được thiết kế để được rất kỹ lưỡng và chính xác. Được hưởng lợi từ một hiện đại, rất sạch sẽ diện, cùng với độ lượng và độ chính xác, vì vậy mà nó có thể được hưởng nhiều người xung quanh thế giới.

Features
• A very modern and user-friendly interface that simplifies the working conditions
• Supports all major formats and familiar names around the world
• Ability to use and share documents on Windows, Android and iOS
• The ability to connect to all of the clouds (Familiar names) such as Dropbox, Google Drive, OneDrive, and more.
• Over 300 million installed and added daily 100,000 new users according to official website statistics

What's new:
official site does not provide any info about changes in this version.Title Release: OfficeSuite.Premium.v.6.92.47148.0
Home Page : https://www.officesuite.com/
License: ShareWare
OS: Windows


PdggjK.png


 
Sửa lần cuối:


Top