Nvidia phát hành trình điều khiển mới cho các card đồ họa cũ hỗ trợ Windows 7, 8 và 8.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nvidia phát hành trình điều khiển mới cho các card đồ họa cũ hỗ trợ Windows 7, 8 và 8.1

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1720535890_nvidia_gtx_780_ti_story.jpg


Đây là một trong những lần hiếm hoi Nvidia phát hành trình điều khiển đồ họa mới cho các card đồ họa và/hoặc hệ điều hành hiện không được hỗ trợ. Phiên bản 475.14 là trình điều khiển mới nhất cho các hệ thống có card đồ họa Nvidia dựa trên Kepler và có sẵn cho người dùng Windows 7, 8, 8.1, 10 và 11.

Thật không may, không giống như Game Ready Driver thông thường, phiên bản 475.14 sẽ không làm cho trò chơi hoặc GPU của bạn chạy tốt hơn. Đây là bản phát hành chỉ dành cho bảo mật, nhằm mục đích vá một số vấn đề bảo mật quan trọng. Không có tối ưu hóa nào cho trò chơi mới, không có tính năng mới và không có bản sửa lỗi. Ngoài ra, trình điều khiển này không được chứng nhận WHQL vì nó nhắm mục tiêu đến các phiên bản Windows hiện không được hỗ trợ, không còn chấp nhận các bản gửi WHQL. Nếu bạn muốn nhận được điều đó, hãy cập nhật card đồ họa và/hoặc phiên bản Windows của bạn.

Sau đây là nhật ký thay đổi cho Nvidia 475.14:

NVIDIA đã phát hành trình điều khiển hiển thị bản cập nhật bảo mật phần mềm cho GPU GeForce để sử dụng với Windows 7/8.x, hiện không còn được Game Ready Drivers hỗ trợ. Có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021, các bản nâng cấp Game Ready Driver, bao gồm cải tiến hiệu suất, tính năng mới và sửa lỗi, chỉ khả dụng cho các hệ thống sử dụng Windows 10 và Window 11 làm hệ điều hành. Các bản cập nhật bảo mật quan trọng sẽ khả dụng trên các hệ thống sử dụng Windows 7 cho đến tháng 9 năm 2024.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính xác về việc trình điều khiển 475.14 cải thiện những gì. Nvidia sẽ thêm thông tin chi tiết vào Bản tin bảo mật của mình khi người dùng nhận được bản phát hành mới nhất:

Xem Bản tin bảo mật: Trình điều khiển hiển thị GPU NVIDIA – Tháng 7 năm 2024, được đăng ngay sau ngày phát hành phần mềm này và sẽ được đăng trên trang Bảo mật sản phẩm NVIDIA.
Trình điều khiển hiển thị này không được chứng nhận WHQL vì Microsoft không còn chấp nhận trình điều khiển được gửi để chứng nhận WHQL trên Windows 7. Để biết thông tin về cách cài đặt trình điều khiển này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức NVIDIA Những thay đổi đối với quy trình cài đặt trình điều khiển hiển thị trong Microsoft Windows 7

Card đồ họa dựa trên Kepler bao gồm Nvidia GTX 700 Series và Nvidia GTX 600 Series. GTX 900 trở lên vẫn được hỗ trợ, vì vậy chủ sở hữu các card này có thể sử dụng trình điều khiển Game Ready mới nhất (trên Windows 10 và 11 64-bit) với các tính năng tối ưu hóa, sửa lỗi và mới.

Bạn có thể tải xuống Nvidia 475.14 từ trang web chính thức . Ghi chú phát hành đầy đủ có sẵn tại đây .
 


Top