Hướng dẫn - Nút Q - anh em sử dụng DSLR Canon nên biết - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn Nút Q - anh em sử dụng DSLR Canon nên biết

Administrator

Administrator
Với các dòng máy ảnh chuyên nghiệp , sẽ có rất nhiều nút, công tác khá phức tạp . Tuy nhiên với anh em sử dụng DSLR của Canon , hãng đã cung cấp cho bạn một nút bấm "thần kỳ" cho phép bạn truy cập tất cả các chức năng quan trọng nhất trên chiếc máy phức tạp của mình. Nó ở ngay phía sau máy ảnh của bạn được đặt ký hiệu là chữ Q.Nút Q được viết tắt từ Quick ( Nhanh) có nghĩa là khi bạn sử dụng nút này trên các máy ảnh DSLR của Canon sẽ giúp bạn truy cập nhanh tới tất cả những chức năng quan trọng của máy.Khi bấm nút Q , tùy vào dòng máy DSLR Màn hình LCD sẽ hiển thị các thông số anh em nhiếp ảnh gia có thể cài đặt, tùy chỉnh chức năng bằng nút SET.


1. Điều chỉnh ISO,
2. Exposuare ( Các yếu tố phơi sáng)
3. White Balance ( Cân bằng trắng),
4. AF Operation ( Chế độ lấy nét) ,
5. Auto Focus Point Selection ( Chọn điểm lấy nét tự động)
6. Drive Mode ( Chế độ chụp)


Cài đặt nhanh các yêu tố giúp điều chỉnh phơi sáng. Riêng với chế độ lựa chọn điểm lấy nét tự động. Đây thực sự là một trong những chức năng khó tìm thấy nhất trên hầu hết các máy ảnh. Một lần nữa, được thực hiện dễ dàng bởi nút Q của Canon. Nhấn Q và sau đó sử dụng phím điều hướng để Lựa chọn điểm AF. Xoay di chuyển và xem các điểm xoắn ốc xung quanh từng điểm mà bạn cần tập trung lấy nét theo ý của bạn


Cân bằng trắng nhanh bằng nút Q


Các chế độ chụp khác (drive mode), bạn có thể chọn các tùy chọn chụp như continuous shooting ( chụp liên tục , silent shooting ( chụp ảnh không ồn.v.v.), hẹn giờ chụp ... nhanh với nút Q

Đinh Quang Vinh tổng hợp​
 
Top