nuôi dế mèn thái dễ không các bro ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nuôi dế mèn thái dễ không các bro ?

meebo

Rìu Vàng Đôi
Có hướng dẫn tận răng :)
Có người than dế chậm lớn, lứa hai lứa ba chậm lớn hơn lứa đầu. Cái này thì không biết người nuôi xử lý sao.
 

malemkhoang

Rìu Vàng Đôi
Cào cào giã gạo cho nhanh,
Mẹ may áo đỏ, áo xanh cho cào.
Tôi thích con tôm bay...
Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.
 


Top