Nước nhiễm xạ ở Fukushima có thể làm biến đổi ADN người | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nước nhiễm xạ ở Fukushima có thể làm biến đổi ADN người

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tổ chức Hòa bình Xanh cảnh báo nước đổ xuống biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chứa carbon phóng xạ có khả năng phá hủy ADN người.

Continue reading...
 


Top