Núi lửa trên mặt trăng sao Mộc phun khí độc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Núi lửa trên mặt trăng sao Mộc phun khí độc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học lần đầu xác định được khí SO2 sinh ra từ hoạt động núi lửa chiếm tỷ lệ bao nhiêu trên khí quyển của mặt trăng Io.

Continue reading...
 


Top