Núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Iceland sắp phun trào | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Iceland sắp phun trào

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu dự đoán núi lửa Grímsvötn sẽ thức giấc trong tương lai gần dựa trên hoạt động nhiệt và động đất trong khu vực.

Continue reading...
 


Top