Nokia bán smartphone 5G ở Việt Nam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nokia bán smartphone 5G ở Việt Nam

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Nhìn hình dáng cũng chuẩn, nhưng không biết cấu hình như thế nào? (ông Nokia này trước đây đã bán cho Microsoft 1 lần, sau đó MS cầm cự 1 thời gian rồi cũng đem con bỏ chợ). Kỳ này không biết như thế nào?
 


Top