Nơi học Kriya Yoga chính thống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nơi học Kriya Yoga chính thống

Trong diễn đàn chúng ta có bạn nào đã từng đọc cuốn sách "Tự truyện của một Yogi" của thầy Paramahansa Yogananda chưa ạ? Mình đã đọc nhiều phiên bản của sách này, kể của bản tiếng Việt của chính tổ chức do thầy sáng lập xuất bản. Nếu đã đọc, hẳn sẽ có bạn nào đó có ý muốn tìm học Kriya Yoga, nhưng ở Việt Nam lại chưa có đạo tràng chính thống để dạy.

May mắn, nếu bạn có ý muốn học, bạn có thể truy cập trang này: https://yogananda.org/lessons để đăng ký học nhập môn với thời gian 9 tháng, sau đó có thể đăng ký học Kriya Yoga. Vì sách không có tiếng Việt nên sẽ tiện hơn cho bạn nào có vốn tiếng Anh.

Chúc các bạn bình an!

Capture.JPG
 


Top