Nội dung 'người lớn' ẩn trong video hoạt hình trên YouTube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nội dung 'người lớn' ẩn trong video hoạt hình trên YouTube

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mở lịch sử xem YouTube của cháu 6 tuổi, anh Nguyễn Khương (TP HCM) tá hỏa khi thấy các video dạng hoạt hình nhưng nội dung là chuyện 'người lớn'.

Continue reading...
 


Top