Những thay đổi trên Trái Đất đến năm 2100 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những thay đổi trên Trái Đất đến năm 2100

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng cao trong khi nhiều nơi lại biến thành hoang mạc, hàng triệu người thiếu thức ăn và nước uống.

Continue reading...
 


Top