Những khác biệt trên máy giặt tích hợp AI | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những khác biệt trên máy giặt tích hợp AI

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau tivi, tủ lạnh, LG tích hợp AI cho máy giặt với nhiều tính năng thông minh như chế độ giặt tối ưu, giặt nhanh, diệt khuẩn tốt hơn.

Continue reading...
 


Top