Những đêm mưa, cảm xúc và những kỷ niệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những đêm mưa, cảm xúc và những kỷ niệm

ruoitrau

Búa Đá Đôi
Mình lập topic này chia sẻ những cảm xúc, những kỷ niệm trong cuộc sống này qua âm nhạc.
Nhớ thành phố mưa rơi, nơi anh gặp em, nơi có những kỷ niệm những hoài bão của anh.
Năm tháng trôi, thời gian trôi.
Chỉ đọng lại trong ta những khoảnh khắc.
Nhớ, nhớ những gì mà ta đã trải qua...
Và nhớ, những đêm mưa dài tầm tã...
 

cyberat


Junior Moderator
Thành viên BQT
Nhớ những đêm mưa quân hành hối hả...
 


Top