Những chuyên gia đầu ngành về AI hội tụ tại AI4VN 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những chuyên gia đầu ngành về AI hội tụ tại AI4VN 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các chuyên gia về dữ liệu lớn, học máy (machine learning), thị giác máy tính… sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển và giải pháp kỹ thuật AI.

Continue reading...
 
Top