Nhờ tư vấn - Nhờ Vấn Win 10 LTSC | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Nhờ Vấn Win 10 LTSC

abctbl

Búa Gỗ Đôi
Mình dùng Win 10 LTSC cứ mỗi lân copy hay sử
Da2zs3Kyv2rKbVSlC1xxwqZcGTKNxadiK7LFNXHCwmylaNYTVecOqTwFQ30Un8ZrFg3uHY-7gJzhL1K0--4iY1Kz8uwspDIJZkZqvPrfiaDPFKb7WL0KXGWz5g1QSGADyZB8LM9z3q_PbwMIQWgjNQSLj0Z7hS8Vh5USPWVr1dkKLToK92qe_KZaxakWQsHgtv0k0X7j3GDWZfbTMtNnVPPSu6zi5r_gHBZHfnlAwiBgn0A5vYZ4JkXvwvu0nhiSKbgFtk5wBHZGzu1S8sDEBKYx8rDMFhlsUvtu3N1bTxHbnTJHw981w7uN3dzaNwAZJKCmhzGCPMrCzSqFKCi_5G5wu7QP14DBlLQSz4srSFsRX_FMSr7BBzPYsubJUgkEkARJReLrC9LzekXG2kCMq5-kSHPghVFcvo-gbzpuVv2C0Af3LcL9vJH7tbpSGZguiUPaPJKveUmM1x21cuNYfuo9oElrlVTTPVQ9TRhqjIbsO0q-mksjL36xYivatVFULBKvpeex4pYgAnG8mXQVLFQqltRw8ws5yUpyGpjPJ10RnKxLiTDnzzw_4sv0u628dy2H_ssgRi5Peo-dur-7FmZXd1JeE4Bax6bpcHLRBRxeNnJgYmo3BKCDrtE9qce0lYLzzMHFe39WQrpOT-2a0obsjfFC2dQq0FnRxTlsD5Q3cF7NoqMqrl_PehL79w=w1398-h895-no
a tiêu đề đều bi như anh anh em nào biêt giúp với
DmeOvBmCOj1j4ACqRhEN2kotNlfjBgz4OfoCCDDdBQ0nxpPWZJaBNc8qRgBW-CNs--B8_mbCKWJnQNd0VmB5SeGDXpQ9HWWTs3vWKoDMGP2S5nIa6WvWqyQiPBs8UT4hVYkGEKNWnW_WsIcoDUja-leoE8HOd0rME5QL2qiZu-fec1xOW1qpYu5ZcsFRrPlesSX7CMWizxsSInzM5SM8en7mK6_-3GCaKr7oHf2c8r-QMSglvGiTCzDLQB8Qx-KNybmBEkCS4I72s9Vek5TnYTdOqbizBYH6t2WRJbhiUMmQGDJ8boTOa63GMcj86Nuoy0V6WnkeJ1prH6r0siXeuGNM3HSR0k8NJA5IVzlVrgbvoXHbPcLJeHcYwQnaNgK9TSLEgX2fNwfYjILwqkmME_gsL4oBTaG9wUsreavKt09y6k9S17KJEV4L5-_nCpL4FrMPmIylwEz5wyYLkWiOJRgGZqfpWj2H-JQu6Be4yuoW_jGhA6GK7b2duypdX4TwreGzh4Qia2AuPq5Ee7sCIB4LMd-RiHbADqzRBncEXFqouM0Ink8RmpF5SYTMcmS_cM9WiPjq3iFiBZ5Ftt34Gr_5bp6WhHqUz_gIbaTv0W-p6EkLnxlSQZTA3pybmTDxICqVpjVe--X_exHdrhsconWIGdpBwSFoLO2xeX8B8yzgfIibnQ3omL7GPmnNnw=w1606-h904-no
 

duonglinh2

Rìu Bạc
Không ai giúp vậy trơi
bạn đã làm theo cách của mình hướng dẫn ?? .
mình hướng dẫn kĩ lại cho bạn vậy chọn ổ cứng bạn cần sửa click chuột phải vào và chọn Properties
Trong phần Properties bạn chuyển sang mục Security - mục bảo mật và nhấn vào Edit để chỉnh sửa.
Tại phần Permissions, nơi cho phép bạn phân quyền chỉnh sửa mục bạn chọn vào Add để tiến hành thêm đối tượng.
Tại đây bạn gõ "everyone" rồi nhấn vào Check Name và xác nhận lại OK.
Lúc này đã xuất hiện thêm mục Everyone, hãy nhấn vào đó và lựa chọn Full control, phân quyền tối đa cho user này và sau đó Apply >OK
 
Top