Nhờ chuyển Dòng Thơ & Xóa bớt một dòng đăng thử hai bài ở mục "Đọc Truyện" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ chuyển Dòng Thơ & Xóa bớt một dòng đăng thử hai bài ở mục "Đọc Truyện"

nhatLang

Búa Gỗ
Admin thân mến!
Buổi đầu bỡ ngỡ huynh sơ ý đăng dòng thơ trích đoạn trong nhatlang.com
nhằm ở mục "chuyện trò linh tinh" thấy như không phù hợp.
Bữa nay đăng thử lại dòng thơ ở mục "Đọc Truyện" mới hai bài.
Nay nhờ em có thể chuyển dùm dòng thơ về mục "Đọc Truyện" thấy tương
đối phù hợp hơn và xóa bớt một dòng hai bài đăng thử, ở mục "Đọc Truyện" em thấy có được không?
Cám ơn em nhiều!
Thân ái!
 
Sửa lần cuối:


Top