Hỏi/ Thắc mắc - Nhờ cao nhân giúp đỡ up twrp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Nhờ cao nhân giúp đỡ up twrp

hay chưa Unlock Bootloader
Unlock rồi bạn
 
mình thấy trên diễn đàn của Xiaomi.eu có thành viên bị lỗi tương tự, họ khắc phục bằng cách download bản TWRP cho redmi note 6 pro: http://www.mediafire.com/file/uu19ren2uplnsau/twrp_for_redmi_6_pro.zip/file
giải nén, sau đó chạy dòng vào fastboot chạy giòng lệnh:

1 - I run commands:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img

- but it asks for password
- I cancel and wipe data
- I install ROM (installation ends with errors)
- I restart
- phone boots in fastboot screen

2- I run commands again:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img

-now twrp dose not asks for password
-I install twrp.img
-I install ROM
- Restart
*Nguồn: https://xiaomi.eu/community/threads/question-eu-rom-downgrade-without-brick-redmi-6-pro.45816/

Chúc may mắn
 
mình thấy trên diễn đàn của Xiaomi.eu có thành viên bị lỗi tương tự, họ khắc phục bằng cách download bản TWRP cho redmi note 6 pro: http://www.mediafire.com/file/uu19ren2uplnsau/twrp_for_redmi_6_pro.zip/file
giải nén, sau đó chạy dòng vào fastboot chạy giòng lệnh:

1 - I run commands:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img

- but it asks for password
- I cancel and wipe data
- I install ROM (installation ends with errors)
- I restart
- phone boots in fastboot screen

2- I run commands again:
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img

-now twrp dose not asks for password
-I install twrp.img
-I install ROM
- Restart
*Nguồn: https://xiaomi.eu/community/threads/question-eu-rom-downgrade-without-brick-redmi-6-pro.45816/

Chúc may mắn
thank bạn
 


Bài Viết Mới

Top