Nhờ anh em xem góp ý web | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ anh em xem góp ý web

Chẳng qua đợt này ranahr, có code tay cái web định dùng lưu trữ bài viết hay hay khi lướt net. mong ae xem cho e nhận xét để điều chỉnh cho ngon hi vọng xây dựng được cộng đồng coder đúng nghĩa.

Linh đây nha

Thanks ae
 
Top