Nhờ AE chỉ giúp cách kết nối máy in khác lớp mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ AE chỉ giúp cách kết nối máy in khác lớp mạng

tungag2001

Gà con
Máy in nhà mình kết nối vào máy tính (pc 01) có địa chỉ ip : 192.168.1.6, mình có một máy tính (pc 02) phòng khác có địa chỉ ip : 192.168.0.6, AE chỉ cách kết nối với máy in với máy tính pc 02 nhé, xin cảm ơn !
 

ndt2605

Rìu Bạc
Phải cấu hình lại 1 chút bạn ơi.
Con chính chắc là 192.168.1.1

con phụ kia vào cấu hình: Lan setting đổi ip thành 192.168.1.2, dhcp server: disable, rồi lưu lại, cắm dây mạng từ con chính vào cổng LAN của con phụ totolink.
 
Top