Nhiều nhà sản xuất sẽ sử dụng Chip 5G do Mediatek sản xuất trong thời gian tới

Administrator
Theo giới truyền thông công nghệ , Những năm qua MediaTek đã tung ra rất nhiều bộ xử lý điện thoại thông minh 5G, tăng đáng kể sự hiện diện của mình trên thị trường bộ xử lý điện thoại thông minh. Nhiều nhà sản xuất đã chọn sử dụng bộ xử lý của họ cho kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh 5G mới.

20200727_171849_842.jpg


Trong thời gian gần đây MediaTek đã tăng đáng kể các đơn đặt hàng đúc bộ xử lý TSMC, 5G để đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc tăng đơn đặt hàng bộ xử lý TSMC 5G có nghĩa là nhu cầu đóng gói và thử nghiệm của MediaTek sẽ tăng lên. Hiện tại các nhà sản xuất đóng gói thử nghiệm của chuỗi công nghiệp phụ kiện chip đã mở rộng sản lượng của bộ xử lý điện thoại thông minh 5G trung cấp của MediaTek để đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất liên quan.
 
Trả lời

ThaiTamNghien

Búa Đá
Quanconm xem chứng nha