Nhiều kênh YouTube Việt bị hack, livestream tặng Bitcoin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhiều kênh YouTube Việt bị hack, livestream tặng Bitcoin

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiều kênh YouTube "triệu sub", như của MC Trấn Thành, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, bất ngờ livestream tặng Bitcoin. Chủ kênh cho biết họ bị hack và đã can thiệp lấy lại.

Continue reading...
 
Top