Nhận tạo tài khoản chatGPT chính chủ bằng email của bạn, chỉ 50K (tiền thuê số điện thoại get code kích hoạt và chỉ một chút phí) | Page 4 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhận tạo tài khoản chatGPT chính chủ bằng email của bạn, chỉ 50K (tiền thuê số điện thoại get code kích hoạt và chỉ một chút phí)

vanHoang7

Gà con
Chào các bạn!
ChatGPT chuẩn bị ra phiên bản mới GPT-4 với hứa hẹn có nhiều cải tiến và bổ sung tính năng đáng mong đợi: GPT-4 đã được xác nhận là có khả năng đa phương thức, cho phép người dùng có thể tương tác qua nhiều chế độ, bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh.
Tại Việt Nam, khi đã có tài khoản chatGPT, bạn có thể dùng phiên bản miễn phí và có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí (tùy theo nhu cầu cần hỗ trợ công việc của bạn).
Với phiên bản miễn phí, chatGPT đã hỗ trợ người dùng được rất nhiều lĩnh vực như luyện từ vựng khi học ngoại ngữ, soạn các báo cáo và bài báo theo dữ liệu người dùng đưa vào, viết code và kiểm tra lỗi code, ...
Ví dụ, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi nạp thông tin chính và đề nghị chatGPT viết bài báo theo dữ liệu đó
Xem phần đính kèm 44275
Kết quả thu được khá ấn tượng:
Xem phần đính kèm 44276
Tuy nhiên người dùng Việt Nam hiện vẫn chưa đăng ký trực tiếp tài khoản chatGPT, do dịch vụ chưa được cung cấp chính thức tại Việt Nam.
Để có thể đăng ký tài khoản, bạn cần dùng VPN để chuyển IP sang một quốc gia mà dịch vụ khả dụng, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc Anh quốc, ...
Sau đó bạn dùng email cá nhân để đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://chat.openai.com/auth/login
Sau khi xác nhận email theo yêu cầu, bạn cần một số điện thoại để nhận code kích hoạt. Nếu dùng số điện thoại Việt Nam, bạn sẽ nhận được thông báo không khả dụng:
Xem phần đính kèm 44277
Vì vậy bạn cần thuê một số điện thoại nước ngoài để nhận code kích hoạt, ở đây tôi sử dụng dịch vụ của SMSPool tại địa chỉ: https://www.smspool.net/purchase/sms
Xem phần đính kèm 44278
Sau khi nhận được code gồm 6 chữ số, bạn nhập vào ô xác nhận là xong. Từ giờ bạn có tài khoản chatGPT chính chủ, và đăng nhập để sử dụng mà không cần fake IP.

Các bạn có thể tự làm để có tài khoản chính chủ, phục vụ công việc của mình hiệu quả hơn, đảm bảo tính riêng tư và không lo mất tài khoản (các tài khoản tạo sẵn được chia sẻ hoặc bán với giá rẻ trên mạng thường không có tính bảo mật và đảm bảo sự riêng tư do nhiều người dùng chung, bạn không thể lấy lại tài khoản khi người tạo ra nó đổi mật khẩu,...)

Do hiện tại tôi đang sẵn có tài khoản SMSPool để get code kích hoạt nên tôi có thể giúp các bạn (bạn thực sự cần dùng nhưng chưa tự đăng ký được tài khoản, hoặc dùng tài khoản không chính chủ được share, ...) với các bước sau:
1. Bạn nhắn email cá nhân lên topic này, tôi sẽ nhắn riêng bạn để hẹn thời điểm tạo tài khoản thích hợp, vì đòi hỏi bạn phải mở email để xác nhận khi có thư của Open AI gửi tới (tôi không mở được email của bạn).
2. Bạn đợi tôi thuê số điện thoại get code thành công sẽ inbox thông tin đăng nhập cho bạn, bạn chọn tính năng quên mật khẩu rồi thực hiện các bước để đổi mật khẩu mặc định (của tôi) thành mật khẩu của riêng bạn.
3. Bạn trải nghiệm tài khoản chính chủ của mình với phiên bản miễn phí, nếu nhu cầu công việc của bạn cần hỗ trợ nhiều hơn thì bạn có thể tự nâng cấp lên phiên bản trả phí sau (20$/tháng).
4. Đăng nhập thành công rồi thì bạn chuyển cho tôi chút phí là 50K, trong đó đã bao gồm phí thuê số điện thoại get code.

Xem phần đính kèm 46532

Tôi sẽ tặng code kích hoạt miễn phí cho 02 bạn nhắn email đầu tiên trong topic này!

Thực sự thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ điều mình làm được với các bạn (chưa làm được), bởi đang sẵn có tài khoản SMSPool để thuê số điện thoại, hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh gì cả (tôi 50 tuổi, là giáo viên với công việc chính là dạy học và có chút đam mê tìm hiểu công nghệ). Cảm ơn Addmin duyệt và đăng bài vào khu vực phù hợp với nội dung!

Trân trọng!
Bạn cho xin code kích hoạt miễn phí
 

vanHoang7

Gà con
Chào các bạn!
ChatGPT chuẩn bị ra phiên bản mới GPT-4 với hứa hẹn có nhiều cải tiến và bổ sung tính năng đáng mong đợi: GPT-4 đã được xác nhận là có khả năng đa phương thức, cho phép người dùng có thể tương tác qua nhiều chế độ, bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh.
Tại Việt Nam, khi đã có tài khoản chatGPT, bạn có thể dùng phiên bản miễn phí và có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí (tùy theo nhu cầu cần hỗ trợ công việc của bạn).
Với phiên bản miễn phí, chatGPT đã hỗ trợ người dùng được rất nhiều lĩnh vực như luyện từ vựng khi học ngoại ngữ, soạn các báo cáo và bài báo theo dữ liệu người dùng đưa vào, viết code và kiểm tra lỗi code, ...
Ví dụ, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi nạp thông tin chính và đề nghị chatGPT viết bài báo theo dữ liệu đó
Xem phần đính kèm 44275
Kết quả thu được khá ấn tượng:
Xem phần đính kèm 44276
Tuy nhiên người dùng Việt Nam hiện vẫn chưa đăng ký trực tiếp tài khoản chatGPT, do dịch vụ chưa được cung cấp chính thức tại Việt Nam.
Để có thể đăng ký tài khoản, bạn cần dùng VPN để chuyển IP sang một quốc gia mà dịch vụ khả dụng, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc Anh quốc, ...
Sau đó bạn dùng email cá nhân để đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://chat.openai.com/auth/login
Sau khi xác nhận email theo yêu cầu, bạn cần một số điện thoại để nhận code kích hoạt. Nếu dùng số điện thoại Việt Nam, bạn sẽ nhận được thông báo không khả dụng:
Xem phần đính kèm 44277
Vì vậy bạn cần thuê một số điện thoại nước ngoài để nhận code kích hoạt, ở đây tôi sử dụng dịch vụ của SMSPool tại địa chỉ: https://www.smspool.net/purchase/sms
Xem phần đính kèm 44278
Sau khi nhận được code gồm 6 chữ số, bạn nhập vào ô xác nhận là xong. Từ giờ bạn có tài khoản chatGPT chính chủ, và đăng nhập để sử dụng mà không cần fake IP.

Các bạn có thể tự làm để có tài khoản chính chủ, phục vụ công việc của mình hiệu quả hơn, đảm bảo tính riêng tư và không lo mất tài khoản (các tài khoản tạo sẵn được chia sẻ hoặc bán với giá rẻ trên mạng thường không có tính bảo mật và đảm bảo sự riêng tư do nhiều người dùng chung, bạn không thể lấy lại tài khoản khi người tạo ra nó đổi mật khẩu,...)

Do hiện tại tôi đang sẵn có tài khoản SMSPool để get code kích hoạt nên tôi có thể giúp các bạn (bạn thực sự cần dùng nhưng chưa tự đăng ký được tài khoản, hoặc dùng tài khoản không chính chủ được share, ...) với các bước sau:
1. Bạn nhắn email cá nhân lên topic này, tôi sẽ nhắn riêng bạn để hẹn thời điểm tạo tài khoản thích hợp, vì đòi hỏi bạn phải mở email để xác nhận khi có thư của Open AI gửi tới (tôi không mở được email của bạn).
2. Bạn đợi tôi thuê số điện thoại get code thành công sẽ inbox thông tin đăng nhập cho bạn, bạn chọn tính năng quên mật khẩu rồi thực hiện các bước để đổi mật khẩu mặc định (của tôi) thành mật khẩu của riêng bạn.
3. Bạn trải nghiệm tài khoản chính chủ của mình với phiên bản miễn phí, nếu nhu cầu công việc của bạn cần hỗ trợ nhiều hơn thì bạn có thể tự nâng cấp lên phiên bản trả phí sau (20$/tháng).
4. Đăng nhập thành công rồi thì bạn chuyển cho tôi chút phí là 50K, trong đó đã bao gồm phí thuê số điện thoại get code.

Xem phần đính kèm 46532

Tôi sẽ tặng code kích hoạt miễn phí cho 02 bạn nhắn email đầu tiên trong topic này!

Thực sự thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ điều mình làm được với các bạn (chưa làm được), bởi đang sẵn có tài khoản SMSPool để thuê số điện thoại, hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh gì cả (tôi 50 tuổi, là giáo viên với công việc chính là dạy học và có chút đam mê tìm hiểu công nghệ). Cảm ơn Addmin duyệt và đăng bài vào khu vực phù hợp với nội dung!

Trân trọng!
cho tôi xin code kích hoạt miễn phí : hoanghoaloi67@gmail.com
 

tiendatnlb

Rìu Chiến
cho tôi xin code kích hoạt miễn phí : hoanghoaloi67@gmail.com
Bạn đã xác nhận email chưa?
Tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công:
TKGPT.jpg

Bạn vào trang chính thức của OpenAI: https://chat.openai.com/auth/login
Tới màn hình đăng nhập, chọn Log in để đăng nhập.
DANG NHAP.jpg

Email đăng nhập: hoanghoaloi67@gmail.com
Mật khẩu mặc đinh: trong hộp thư trò chuyện.
Sau khi đăng nhập thành công, bạn tiến hành đổi mật khẩu mới nhé!
Tài khoản chính chủ của bạn do bạn toàn quyền quản lý.
 
Sửa lần cuối:

MinVo

Búa Gỗ
Chào bạn, mình đã tạo tài khoản ChatGPT với gmail này: votuanminh181191@gmail.com, bạn có thể hoàn thành đăng ký giúp mình được ko? Ngoài ra bạn cho mình contact để mình liên lạc trực tiếp luôn nhé. Cám ơn bạn.
Trân trọng,
 

tiendatnlb

Rìu Chiến
Chào bạn, mình đã tạo tài khoản ChatGPT với gmail này: votuanminh181191@gmail.com, bạn có thể hoàn thành đăng ký giúp mình được ko? Ngoài ra bạn cho mình contact để mình liên lạc trực tiếp luôn nhé. Cám ơn bạn.
Trân trọng,
Rất vui được giúp bạn. Bạn xem tin nhắn nhé!
P/s: Bạn đâu rồi? Bạn có cần tạo và kích hoạt tài khoản nữa không? Nếu còn cần thì bạn mở email và nhấn xác nhận để tôi hoàn thành việc kích hoạt giúp bạn nhé!
tuanminh.jpg
 
Sửa lần cuối:

tiendatnlb

Rìu Chiến
@MinVo
Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
XONG.jpg

Bạn vô link: https://chat.openai.com/auth/login
Tới màn hình đăng nhập
DANG NHAP.jpg

Chọn Log in để đăng nhập bằng email: votuanminh181191@gmail.com
Mật khẩu mặc định: Xem trong trò chuyện nhé!
Bạn chọn Forgot password để thay đổi mật khẩu nhé!
Nếu cần trợ giúp thêm thì bạn thông tin, tôi sẽ giúp bạn.
Have fun!
 
Sửa lần cuối:

tiendatnlb

Rìu Chiến
cám ơn chủ thớt, rất uy tín nhé các bạn +rep
Tài khoản của bạn được tạo, liên kết và quản lý bởi email cá nhân của bạn, nó là vĩnh viễn. Bạn hãy đổi mật khẩu theo ý mình. Vì là tài khoản chính chủ nên bạn toàn quyền quản lý: thay đổi, lấy lại mật khẩu nếu trót quên, Upgrade lên bản Plus, ...
Chúc bạn vui và thành công!
 

vanHoang7

Gà con
Chào các bạn!
ChatGPT chuẩn bị ra phiên bản mới GPT-4 với hứa hẹn có nhiều cải tiến và bổ sung tính năng đáng mong đợi: GPT-4 đã được xác nhận là có khả năng đa phương thức, cho phép người dùng có thể tương tác qua nhiều chế độ, bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh.
Tại Việt Nam, khi đã có tài khoản chatGPT, bạn có thể dùng phiên bản miễn phí và có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí (tùy theo nhu cầu cần hỗ trợ công việc của bạn).
Với phiên bản miễn phí, chatGPT đã hỗ trợ người dùng được rất nhiều lĩnh vực như luyện từ vựng khi học ngoại ngữ, soạn các báo cáo và bài báo theo dữ liệu người dùng đưa vào, viết code và kiểm tra lỗi code, ...
Ví dụ, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi nạp thông tin chính và đề nghị chatGPT viết bài báo theo dữ liệu đó
Xem phần đính kèm 44275
Kết quả thu được khá ấn tượng:
Xem phần đính kèm 44276
Tuy nhiên người dùng Việt Nam hiện vẫn chưa đăng ký trực tiếp tài khoản chatGPT, do dịch vụ chưa được cung cấp chính thức tại Việt Nam.
Để có thể đăng ký tài khoản, bạn cần dùng VPN để chuyển IP sang một quốc gia mà dịch vụ khả dụng, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc Anh quốc, ...
Sau đó bạn dùng email cá nhân để đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://chat.openai.com/auth/login
Sau khi xác nhận email theo yêu cầu, bạn cần một số điện thoại để nhận code kích hoạt. Nếu dùng số điện thoại Việt Nam, bạn sẽ nhận được thông báo không khả dụng:
Xem phần đính kèm 44277
Vì vậy bạn cần thuê một số điện thoại nước ngoài để nhận code kích hoạt, ở đây tôi sử dụng dịch vụ của SMSPool tại địa chỉ: https://www.smspool.net/purchase/sms
Xem phần đính kèm 44278
Sau khi nhận được code gồm 6 chữ số, bạn nhập vào ô xác nhận là xong. Từ giờ bạn có tài khoản chatGPT chính chủ, và đăng nhập để sử dụng mà không cần fake IP.

Các bạn có thể tự làm để có tài khoản chính chủ, phục vụ công việc của mình hiệu quả hơn, đảm bảo tính riêng tư và không lo mất tài khoản (các tài khoản tạo sẵn được chia sẻ hoặc bán với giá rẻ trên mạng thường không có tính bảo mật và đảm bảo sự riêng tư do nhiều người dùng chung, bạn không thể lấy lại tài khoản khi người tạo ra nó đổi mật khẩu,...)

Do hiện tại tôi đang sẵn có tài khoản SMSPool để get code kích hoạt nên tôi có thể giúp các bạn (bạn thực sự cần dùng nhưng chưa tự đăng ký được tài khoản, hoặc dùng tài khoản không chính chủ được share, ...) với các bước sau:
1. Bạn nhắn email cá nhân lên topic này, tôi sẽ nhắn riêng bạn để hẹn thời điểm tạo tài khoản thích hợp, vì đòi hỏi bạn phải mở email để xác nhận khi có thư của Open AI gửi tới (tôi không mở được email của bạn).
2. Bạn đợi tôi thuê số điện thoại get code thành công sẽ inbox thông tin đăng nhập cho bạn, bạn chọn tính năng quên mật khẩu rồi thực hiện các bước để đổi mật khẩu mặc định (của tôi) thành mật khẩu của riêng bạn.
3. Bạn trải nghiệm tài khoản chính chủ của mình với phiên bản miễn phí, nếu nhu cầu công việc của bạn cần hỗ trợ nhiều hơn thì bạn có thể tự nâng cấp lên phiên bản trả phí sau (20$/tháng).
4. Đăng nhập thành công rồi thì bạn chuyển cho tôi chút phí là 50K, trong đó đã bao gồm phí thuê số điện thoại get code.

Xem phần đính kèm 46532

Tôi sẽ tặng code kích hoạt miễn phí cho 02 bạn nhắn email đầu tiên trong topic này!

Thực sự thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ điều mình làm được với các bạn (chưa làm được), bởi đang sẵn có tài khoản SMSPool để thuê số điện thoại, hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh gì cả (tôi 50 tuổi, là giáo viên với công việc chính là dạy học và có chút đam mê tìm hiểu công nghệ). Cảm ơn Addmin duyệt và đăng bài vào khu vực phù hợp với nội dung!

Trân trọng!

Chào các bạn!
ChatGPT chuẩn bị ra phiên bản mới GPT-4 với hứa hẹn có nhiều cải tiến và bổ sung tính năng đáng mong đợi: GPT-4 đã được xác nhận là có khả năng đa phương thức, cho phép người dùng có thể tương tác qua nhiều chế độ, bao gồm văn bản, hình ảnh và âm thanh.
Tại Việt Nam, khi đã có tài khoản chatGPT, bạn có thể dùng phiên bản miễn phí và có thể nâng cấp lên phiên bản trả phí (tùy theo nhu cầu cần hỗ trợ công việc của bạn).
Với phiên bản miễn phí, chatGPT đã hỗ trợ người dùng được rất nhiều lĩnh vực như luyện từ vựng khi học ngoại ngữ, soạn các báo cáo và bài báo theo dữ liệu người dùng đưa vào, viết code và kiểm tra lỗi code, ...
Ví dụ, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa, tôi nạp thông tin chính và đề nghị chatGPT viết bài báo theo dữ liệu đó
Xem phần đính kèm 44275
Kết quả thu được khá ấn tượng:
Xem phần đính kèm 44276
Tuy nhiên người dùng Việt Nam hiện vẫn chưa đăng ký trực tiếp tài khoản chatGPT, do dịch vụ chưa được cung cấp chính thức tại Việt Nam.
Để có thể đăng ký tài khoản, bạn cần dùng VPN để chuyển IP sang một quốc gia mà dịch vụ khả dụng, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc Anh quốc, ...
Sau đó bạn dùng email cá nhân để đăng ký tài khoản tại địa chỉ: https://chat.openai.com/auth/login
Sau khi xác nhận email theo yêu cầu, bạn cần một số điện thoại để nhận code kích hoạt. Nếu dùng số điện thoại Việt Nam, bạn sẽ nhận được thông báo không khả dụng:
Xem phần đính kèm 44277
Vì vậy bạn cần thuê một số điện thoại nước ngoài để nhận code kích hoạt, ở đây tôi sử dụng dịch vụ của SMSPool tại địa chỉ: https://www.smspool.net/purchase/sms
Xem phần đính kèm 44278
Sau khi nhận được code gồm 6 chữ số, bạn nhập vào ô xác nhận là xong. Từ giờ bạn có tài khoản chatGPT chính chủ, và đăng nhập để sử dụng mà không cần fake IP.

Các bạn có thể tự làm để có tài khoản chính chủ, phục vụ công việc của mình hiệu quả hơn, đảm bảo tính riêng tư và không lo mất tài khoản (các tài khoản tạo sẵn được chia sẻ hoặc bán với giá rẻ trên mạng thường không có tính bảo mật và đảm bảo sự riêng tư do nhiều người dùng chung, bạn không thể lấy lại tài khoản khi người tạo ra nó đổi mật khẩu,...)

Do hiện tại tôi đang sẵn có tài khoản SMSPool để get code kích hoạt nên tôi có thể giúp các bạn (bạn thực sự cần dùng nhưng chưa tự đăng ký được tài khoản, hoặc dùng tài khoản không chính chủ được share, ...) với các bước sau:
1. Bạn nhắn email cá nhân lên topic này, tôi sẽ nhắn riêng bạn để hẹn thời điểm tạo tài khoản thích hợp, vì đòi hỏi bạn phải mở email để xác nhận khi có thư của Open AI gửi tới (tôi không mở được email của bạn).
2. Bạn đợi tôi thuê số điện thoại get code thành công sẽ inbox thông tin đăng nhập cho bạn, bạn chọn tính năng quên mật khẩu rồi thực hiện các bước để đổi mật khẩu mặc định (của tôi) thành mật khẩu của riêng bạn.
3. Bạn trải nghiệm tài khoản chính chủ của mình với phiên bản miễn phí, nếu nhu cầu công việc của bạn cần hỗ trợ nhiều hơn thì bạn có thể tự nâng cấp lên phiên bản trả phí sau (20$/tháng).
4. Đăng nhập thành công rồi thì bạn chuyển cho tôi chút phí là 50K, trong đó đã bao gồm phí thuê số điện thoại get code.

Xem phần đính kèm 46532

Tôi sẽ tặng code kích hoạt miễn phí cho 02 bạn nhắn email đầu tiên trong topic này!

Thực sự thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ điều mình làm được với các bạn (chưa làm được), bởi đang sẵn có tài khoản SMSPool để thuê số điện thoại, hoàn toàn không vì mục đích kinh doanh gì cả (tôi 50 tuổi, là giáo viên với công việc chính là dạy học và có chút đam mê tìm hiểu công nghệ). Cảm ơn Addmin duyệt và đăng bài vào khu vực phù hợp với nội dung!

Trân trọng!
Bạn đăng bài giúp tôi xác nhận đã nhận được tài khoản và nó đang hoạt động ổn, còn về lâu dài thì để trải nghiệm thêm. Cảm ơn bạn!
 


Top