Nhân tài đang chuyển dịch khỏi Thung lũng Silicon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhân tài đang chuyển dịch khỏi Thung lũng Silicon

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiều công ty công nghệ nhỏ đang chứng kiến sự tăng vọt lượng người xin việc đến từ những đô thị lớn, vốn được coi là thánh địa nhân tài.

Continue reading...
 
Top