Nhận miễn phí từ 1 đến 90GB Data Viettel chỉ với một tin nhắn - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhận miễn phí từ 1 đến 90GB Data Viettel chỉ với một tin nhắn

NEXTVNZ

NEXTVNZ
Viettel đang triển khai chương trình "4G 0 Đồng" bạn còn có cơ hội trúng vàng SJC 9999 và các giải thưởng khác . Bạn cũng có thể nhận được từ 1>90GB Data 4G chỉ với 1 tin nhắn

 • Thời gian diễn ra: từ ngày 15/04/2020 đến 14/07/2020
 • Đối tượng tham gia: Thuê bao di động, DCom trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều.
Cú pháp đăng ký: 4G gửi 191, sẽ có 2 trường hợp:

Nếu bạn đang sử dụng SIM 2G, 3G sẽ nhận được tin nhắn mời đổi sang SIM 4G miễn phí, đồng ý thì soạn Y gửi 191 sẽ có nhân viên liên hệ với bạn để để thực hiện, nếu không có nhu cầu thì có thể soạn N để bỏ qua.

Sau khi đổi sang SIM 4G bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

 • 30 gói ST15K data 4G (3GB/gói), sử dụng trong 90 ngày kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
 • 01 gói ST30K data 4G (7GB/gói), sử dụng trong 7 ngày kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
Nếu bạn đang sử dụng SIM 4G thì sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

 • 30 gói ST15K data 4G (3GB/gói), sử dụng trong 90 ngày kể từ thời điểm được tặng và 1 mã quay số
 • 01 gói ST30K data 4G (7GB/gói), sử dụng trong 7 ngày kể từ thời điểm được tặng và 1 mã quay số
 • 01 GB data sử dụng hạ tầng 4G trong vòng 24H kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
 • 01 mã quay số.
 

Huynhtam01284

Búa Gỗ Đôi
Của mình chỉ nhận được thông báo đã tham gia chương trình 4G của Viettel ngoài ra không được tặng gì cả :eek:
 

Sustein

Gà con
Viettel đang triển khai chương trình "4G 0 Đồng" bạn còn có cơ hội trúng vàng SJC 9999 và các giải thưởng khác . Bạn cũng có thể nhận được từ 1>90GB Data 4G chỉ với 1 tin nhắn

 • Thời gian diễn ra: từ ngày 15/04/2020 đến 14/07/2020
 • Đối tượng tham gia: Thuê bao di động, DCom trả trước, trả sau đang hoạt động 2 chiều.
Cú pháp đăng ký: 4G gửi 191, sẽ có 2 trường hợp:

Nếu bạn đang sử dụng SIM 2G, 3G sẽ nhận được tin nhắn mời đổi sang SIM 4G miễn phí, đồng ý thì soạn Y gửi 191 sẽ có nhân viên liên hệ với bạn để để thực hiện, nếu không có nhu cầu thì có thể soạn N để bỏ qua.

Sau khi đổi sang SIM 4G bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

 • 30 gói ST15K data 4G (3GB/gói), sử dụng trong 90 ngày kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
 • 01 gói ST30K data 4G (7GB/gói), sử dụng trong 7 ngày kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
Nếu bạn đang sử dụng SIM 4G thì sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

 • 30 gói ST15K data 4G (3GB/gói), sử dụng trong 90 ngày kể từ thời điểm được tặng và 1 mã quay số
 • 01 gói ST30K data 4G (7GB/gói), sử dụng trong 7 ngày kể từ thời điểm được tặng và 1 mã quay số
 • 01 GB data sử dụng hạ tầng 4G trong vòng 24H kể từ thời điểm được tặng và 01 mã quay số.
 • 01 mã quay số.
:v haha, mình được 90gb, đúng lúc cạn túi. Tks thớt.
 
Top