Nhà khoa học gốc Việt khao khát cống hiến cho cộng đồng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhà khoa học gốc Việt khao khát cống hiến cho cộng đồng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giáo sư Trần Ngọc Phúc, Chủ tịch Metran Japan, người đóng góp 2.000 máy trợ thở cho Việt Nam giữa tâm bão Covid-19 là khách mời trong talkshow Nguy - Cơ 8.

Continue reading...
 


Top